Jan E. Dietrichson

ABX Sport og Helse AS

De5ign har utarbeidet og designet nettsidene idrettsreiser.no, veteransopen.no, utfordret.no og sist en nettbutikk på utfordret.no med et avansert poengsystem som skal aktivere mange flere nordmenn. De5ign har også produsert landingssider for klubber, laget logo til Veterans Open, produsert en mengde tekster og gitt oss gode råd på veien.

Les mer...