Jan E. Dietrichson

av Jørgen Aschjem

De5ign har utarbeidet og designet nettsidene idrettsreiser.no, veteransopen.no, utfordret.no og sist en nettbutikk på utfordret.no med et avansert poengsystem som skal aktivere mange flere nordmenn. De5ign har også produsert landingssider for klubber, laget logo til Veterans Open, produsert en mengde tekster og gitt oss gode råd på veien.

Vi anser ikke De5ign bare som en god samarbeidspartner, men mer som en del av ABX Sport og Helse AS. Selskapet har en sjelden god evne til å identifisere seg med våre mål og utfordringer. Vi kan på det varmeste anbefale De5ign. Her er få stikkord. Høy kompetanse, gode råd, best på pris og tilgjengelighet når vi trenger det.
 

Om ABX Sport og Helse AS

Visjon

Basert på kunnskap om sammenheng mellom livsstil og helse er ABX Sport og Helse AS visjon å bli en betydelig og integrert aktør i samfunnets folkehelsearbeid.

Mål

ABX Sport og Helse AS mål er å stimulere til en mer helsefremmende livsstil og økt livskvalitet for den enkelte. Vi vil motivere enkeltmennesker i alle aldre til å delta i varierte fysiske aktiviteter og øke sin kunnskap om helse, trening og ernæring.

ABX Sport og Helse AS har utviklet tre ulike konsepter for å nå målet:

- Idrettsreiser

- UTFORDRET

- Veterans Open
   

Jan E. Dietrichson

ABX Sport og Helse AS

De5ign har utarbeidet og designet nettsidene idrettsreiser.no, veteransopen.no, utfordret.no og sist en nettbutikk på utfordret.no med et avansert poengsystem som skal aktivere mange flere nordmenn. De5ign har også produsert landingssider for klubber, laget logo til Veterans Open, produsert en mengde tekster og gitt oss gode råd på veien.

Les mer...